İleride anne ya da babanızın mesleğini sürdürmek ister misiniz?
Çok istiyorum.
Farklı bir alanda çalışmak isterim.
Kendim bir şey yapamazsam belki o zaman
Devam ettirebilecek bir meslekleri yok
 
  
 
 
   
Gereksiz Bilgiler / H&B
Her Ülkede Sincap Varmıdır?
Sincapların parklarda ve hemen hemen her ülkede  barındıklarını sanırız ancak sincaplar Avustralya hariç dünyanın her tarafında barınırlar.

Sincapların birçok çeşidi vardır bazıları bir kedi kadar büyük olabildği kadar bazıları da bir fare kadar küçük olabilir.Yumuşak ve sıcak bir kürke sahiptirler. Çoğunluğu yerde yaşar ve insancıldırlar.

Ağaç sincapları kış mevsimin ağaç kavuklarında yaprakları biriktirerek yaptıkları yuvalarında geçirirler.Bahar mevsimi geldiğinde ağaçların daha yüksek yerlerinde yuva yaparlar ve aileleri 4-6   kadar genç sincaptan oluşur.