İleride anne ya da babanızın mesleğini sürdürmek ister misiniz?
Çok istiyorum.
Farklı bir alanda çalışmak isterim.
Kendim bir şey yapamazsam belki o zaman
Devam ettirebilecek bir meslekleri yok
 
  
 
 
   
Gereksiz Bilgiler / H&B
Organik Tarım Nedir?

Organik tarım uzun zamandır herkesin dilinde. Peki nedir bu organik tarım?

Organik tarım çevre ile uyumlu bir şekilde, kimyasal gübre yada böcek zehiri kullanılmadan yapılan tarımdır. Organik tarım ürünleri diğer tarım ürünlerinden daha pahalı olsa da hem çevreye hem de sağlığa fayadalı olduğundan dolayı insanlar tarafından tercih edilmektedir.

Organik tarım sadece insanlar için değil hayvanlar için de faydalıdır. Organik tarımcılar besledikleri hayvanlar için iyi yaşam koşulları sağlar ve doğada gezinmeleri için olanak tanırlar. Sağlıklı besinlerle besledikleri için hastalanmaları da önlenmiş olur. Sağladıkları gübre ile hayvanlar çiftliğin en önemli parçasıdırlar.

Gübre çiftçinin daha fazla ürün vermesi için toprağa koyduğu toprağı besleyici bir şeydir. Besin parçaları ve diğer organik atıklar işlemden geçirilerek gübreye dönüştürülür. Organik atıklar minik mikrop ve solucanlar tarafından parçalanarak besleyici bir ezmeye dönüştüğünde buna gübre denir.

Farklı türdeki bitkilerin gelişebilmesi için değişik besin türlerine ihtiyaçları vardır. Toprağı sağlıklı ve yararlı maddelerle dolu olarak tutmak için çiftçiler her sene ektikleri ürünü değiştirirler. Farklı bitkiler topraktan farklı besinler alırlar. Toğrağa her sene farklı ürün ekilmesiyle toprak besleyici özelliğini elde etmek için yeterli zamana sahip olur. Bununla birlikte organik tarım yapmayan çiftçiler ekini değiştirmek yerine kimyasal gübreler kullanırlar.

Toprağın üst kısmının rüzgar yada yağmur ile aşınmasıyla oluşan toprak erozyonu çiftçiler için büyük bir problemdir. Büyük ölçekli endüstriyel çiftçiler çoğu zaman yapay ürünler kullanarak kısa zamanda çok ürün almaya çalışırlar. Bunun sonucunda toprağın sabitliği kaybolur ve kimyasallara ihtiyaç duyar. Çiftçiler toprak erozyonunu önlemek için rüzgara karşı durmak üzere çalı yetiştirirler.