İleride anne ya da babanızın mesleğini sürdürmek ister misiniz?
Çok istiyorum.
Farklı bir alanda çalışmak isterim.
Kendim bir şey yapamazsam belki o zaman
Devam ettirebilecek bir meslekleri yok
 
  
 
 
   
Gereksiz Bilgiler / Tarih
İlk Peri Hikayleri Nasıl Yazılmaya Başlandı?

Peri masalı okuduğumuz zaman heyecanlanır ve orada olanları hayal etmeye çalışırız. Eğer okuduğumuz kitap modern zamanlara aitse hayal gücümüz daha da artar. Bazı inanışlara göre peri hikayleri geçmişte yaşanmış gerçek olaylardır.

İnsanlar bilinmeyen olayları ve efssneleri severler. Bunun nedeni olarakta hikayler nesilden nesile devam ettikçe geçmişte olanlar daha da esrarengizmiş gibi bir hal alır ve o halle okunur.

Günümüzde perilerin varlığına,onların dubarları geçerek dolaştıklarına,ağırlıklarının oldukça fazla ve boylarının da oldukça uzun olduğuna inananlar vardırFakat peri hikayelerinin gerçekten yaşanmış olduğuyla ilgili hiç bir kanıt yoktur.