Uzun bir süre Dünya'nın katılaşmış bir kabukla çevrili ateş topu biçiminde olduğu düşünülüyordu. Ancak, bilimsel çalışmalar sonucu, Dünya'nın merkezinin de katı hâlde olduğu sonucuna varılmıştır.
Dünya'nın oluşumu esnasında, dönme hareketi nedeniyle ağır maddeler merkezde toplanmıştır. Dışa doğru yoğunluk azalarak, Dünya'nın katmanları meydana gelmiştir.