Okullarda eğitsel kolların yararına inanıyor musun?
Evet, güzel çalışmalar yapılıyor
Hiç bir yararı yok
Bazı kollar okul süresince çok aktifler
 
  
 
 
   
Özel Günler
 
Yangın Haftası
 

İnsanoğlunun karşılaşabileceği en korkunç, en büyük tehlikelerden birisi yangındır. Evlerde, mahallelerde, işyerlerinde, ormanlarda çıkan yangınlar insanlar maddi ve manevî açıdan büyük zararlar vermektedir.
Yangınların baş nedeni dikkatsizliktir. Söndürülmeden atılan bir sigara izmariti, yanar durumda bırakılan küçücük bir ateş büyük yangınların başlangıcı olabilir.Bilgisizlik ve eğitimsizlik yangının ikinci bir nedenidir. Günümüzde çok gelişmiş olan sanayi ve teknoloji ürünlerinin yanlış kullanımı, henüz başlayan ve basit bir müdahaleyle hemen söndürülebilecek bir kıvılcıma nasıl müdahale edileceğinin bilinmemesi, sık sık büyük yangınlara yol açmaktadır.

Bir başka yangın nedeni de insanların elinde olmayan doğal afetlerle trafik kazalarıdır.
Nedeni ne olursa olsun, insanların eğitilmesi, bütün yangınların en az kayıpla atlatılmasını sağlayabilir. Hatta çoğu yangınların önüne de geçilebilir.
Yangınları önlemek, çıkan yangınları en az hasarla atlatabilmek amacıyla değerlendirilen "Yangından Korunma Haftası" süresince okullarda öğrencilere yangının nedenleri, zararları, yangını önleme yolları anlatılır. İtfaiye örgütü çeşitli gösteriler yapar, yangının nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak gösterir. Yangını önlemek için alınacak önlemler açıklanır. Yangın sırasında nasıl davranılacağı, neler yapılacağı öğretilir. Bu amaçlarla başka etkinliklere de yer verilir.

 
Korunma Yolları
Önlemler
Ateşle Oynamayınız
Şiirler